Csúszik az Uniós drónos törvény

BRÉKING!!!!!

#drón #pilótanélkülilégijármű #elhalasztás #2019/947

A pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló rendeletet 2020. július 1. helyett 2020. december 31-től kell alkalmazni.

Az egyéb átmeneti rendelkezések alkalmazásának időpontját is - jellemzően 6 hónappal - kitolta a Bizottság.

Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A 20. cikkben a „2022. július 1.” szövegrész helyébe „2023. január 1.” lép.

2. A 21. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a „2021. július 1-ig” szövegrész helyébe „2022. január 1-ig” lép;

b) a (2) bekezdésben a „2021. július 1-ig” szövegrész helyébe „2022. január 1-ig” lép;

c) a (3) bekezdésben a „2022. július 1-ig” szövegrész helyébe „2023. január 1-ig” lép.

3. A 22. cikkben a „kétéves” szövegrész helyébe „30 hónapos” lép.

4. A 23. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E rendeletet 2020. december 31-től kell alkalmazni.”;

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A 15. cikk (3) bekezdését 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”

Repülési jogszabályfigyelő